SKIJA©KI PAKETI od 94,00 Eur - KRVAVEC - Najbolje za dugi SKIJA©KI VIKEND u Sloveniji 2015/2016 NEW SKI PACKAGES from 94,00 Eur - KRVAVEC - Best for long SKI WEEKEND in Slovenia 2015/2016 (including airport shuttle)
     
Hotelski cenik 2016